Giới thiệu

Giới Thiệu Về Xưởng Đúc Đồng Bảo Long

Giới thiệu về Làng Nghề Đúc Đồng Truyền Thống Tống Xá. Nằm cách thành phố Nam Định khoảng 20 km, làng Tống Xá được coi là một trong những cái nôi lớn của nghề đúc đồng truyền thống với lịch sử phát triển gần ...