chuông chùa trúc lâm

Quả Chuông Đồng 500kg, Lư Hương Đồng cho Chùa Trúc Lâm

Quả chuông đồng 500kg, lư hương đồng được làm theo hàng đặt cho Chùa Trúc Lâm ở Hạ Hoà – Phú Thọ. Sau khi hoàn thiện, những sản phẩm này đã được bàn giao rước về đặt tại Chùa. Ngày 28/4/2020. Cơ sở đúc đồng Bảo Long tiến hành vận chuyển và ...