đồ thờ cúng ở biên hoà

Cuốn thư câu đối cửu huyền thất tổ treo phòng thờ ở Biên Hoà

Cuốn thư câu đối cửu huyền thất tổ treo phòng thờ: Việc sắm sửa trang trí phòng thờ hay bàn thờ gia tiên là rất quan trọng và ý nghĩa đối với mỗi gia đình ở Việt Nam. Có rất nhiều thứ được đặt trên bàn thờ dùng cho việc thờ cúng như: Bát hương, ...