tam sự bằng đồng khảm

6 Bộ Tam Sự Bằng Đồng Đẹp Nhất Cho Bàn Thờ Gia Tiên

Bộ Tam Sự bằng đồng là đồ thờ cúng không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên, nhà thờ họ, các ban thờ đình miếu, đền chùa...Bộ tam sự gồm 1 đỉnh thờ, 2 hạc hoặc 2 chân nến thờ.