Sắm Lễ Đi Chùa Tây Thiên, Kinh Nghiệm Đi Tây Thiên

Sắm Lễ Đi Chùa Tây Thiên, Kinh Nghiệm Đi Tây Thiên
Đi chùa là một nét văn hóa tâm linh đẹp của người Việt. Tuy nhiên, vào chốn tín ngưỡng cũng có những quy định, trình tự riêng. Mỗi đình, chùa, đền, miếu lại có những cách dâng lễ, văn khấn… phù hợp.
Đặc biệt là những dịp đầu năm và cuối năm, từng dòng người hành hương từ các nơi đổ về các khu vực lễ chùa càng lớn.
Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cách Hà Nội 85km là một địa điểm được nhiều người quan tâm.

1. Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên:

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một thiền viện thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử nằm tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, cách Hà Nội khoảng 85 km về phía tây. Cùng với Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một trong 3 thiền viện lớn nhất của Việt Nam.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên xây dựng ngay bên cạnh Khu di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự (Chùa Tây Thiên, Đền Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu, Đền Cô, Đền Cậu, Đền Thõng, Thác Bạc).

Thiền viện Tây Thiên là nơi đào tạo về Phật giáo một cách có hệ thống, tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam phát triển cả về bề rộng cũng như chiều sâu và đẩy mạnh giao lưu với các dòng phật giáo của các nước khác.

Facebook