rót đồng đúc tượng phật thích ca

Lễ rót đồng đúc tượng Phật Thích Ca 3m cho Chùa Từ Tâm – Tây Ninh

Ngày 19/9/2020, buổi lễ rót đồng đúc tượng Phật Thích Ca cao 3m cho Chùa Từ Tâm được thực hiện. Quá trình nấu đồng và đúc tượng Phật được diễn ra tại xưởng đúc đồng Bảo Long ở ý yên nam định. Buổi lễ có sự tham dự đầy đủ của các Thầy trong Chùa ...