tượng địa tạng vương bồ tát

Mẫu tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 1m75 đẹp

Tượng địa tạng vương bồ tát là một vị bồ tát được tôn thờ trong phật giáo đông nam á. Địa Tạng Bồ-tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi ...