Lắp Đặt Tranh Bách Hạc Quần Tùng Cho Khách

Bức tranh Bách Hạc Quần Tùng dài 2m31, rộng 1m07 được lắp đặt tại nhà khách hàng Anh Hải bên Gia Lâm – Hà Nội. Anh Hải là một trong những khách quen thuộc. Hiện đây bức tranh đồng thứ 4 được treo trong nhà. Trước là đó các bức tranh Cửu Ngư Quần Hội, Tranh Vinh Quy Bái Tổ, và tranh cảnh Đồng Quê.

Một số hình ảnh lắp đặt:

Quá trình thực hiện việc lắp đặt bức tranh Bách Hạc Quần Tùng được thực hiện với đội ngũ nhân viên của cửa hàng đồ đồng Bảo Long diễn ra nhanh chóng chuyên nghiệp.

Facebook