Lễ Đúc Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Cao 2m

Ngày mùng 6-10-2016. Buổi lễ đúc tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn cao 2m nặng khoảng 1,2 tấn đã diễn ra tại xưởng Đúc Đồng Bảo Long ở ý yên nam định. Buổi lễ đã diễn ra thuận lợi và tốt đẹp dưới sự chứng kiến của cac Thầy chùa, con nhang đệ tử và bà con nhân dân.

Pho tượng Phật Thiên thủ thiên nhãn được đúc bằng đồng đỏ cao cấp. Pho tượng sau khi đúc và hoàn thiện phần làm nguội xong sẽ được đặt an tọa tại chùa Phúc Khánh ở Vĩnh Hưng – Hà Nội.

Cơ sở chuyên đúc tượng đồng Bảo Long ở ý yên nam định nhận đúc tượng phật các kích cỡ cho các đình chùa uy tín nhất hiện nay được nhiều các Thầy chùa về thăm quan và đặt đúc.

Một số hình ảnh:

Facebook