Lễ Rước Tượng Phật Đình Chùa Ở Xuân Trường

Ngày 20 -11-2016. Buổi lễ rước Tượng Phật Đình Chùa đã được diễn ra ở Chùa xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Một loạt các pho tượng Phật như tượng thích ca mâu ni, tượng phật a di đà, tượng phật bà quan âm, tượng đức trần triều, tượng tam thánh, tượng tam thế phật, tượng đức ông, tượng địa tang vương bồ tát, tượng cửu long, tượng tam tòa thành mẫu, tượng các cô các cậu,……..

Đây là một ngôi chùa cổ, thời gian trước tượng trong chùa chỉ được làm bằng gỗ, sau những năm tháng, hệ thống tượng Phật trong chùa bị hỏng dần. Nay được một vị là người con của làng đi làm ăn xa quay về cung tiến giúp tu sửa lại chùa. Xin đúc lại toàn bộ tượng trong chùa bằng đồng.

Xưởng đúc tượng đồng Bảo Long ở ý yên nam định vinh dự được sự tin tưởng và được giao trách nhiệm đúc lại toàn bộ hệ thống tượng trong chùa. Toàn bộ các pho tượng đều được đúc bằng đồng cát tút cao cấp nhất hiện nay. Sau khoảng thời gian hơn 2 tháng đã hoàn thành.

Vào ngày 20-11-2016 trước sự góp mặt của các cấp chính quyền, các thầy trong chùa, các con nhang đệ tử và các đông đảo quần chúng nhân dân. Lễ rước tượng Phật đình chùa được chính thức diễn ra.

Một số hình ảnh:

Facebook