Duyệt mẫu Tượng Đức Phật Thích Ca Cao 2m17

Sáng ngày 12/11/2017. Các thầy trong chùa Tam Bửu ở Cái Bè – Tiền Giang đã ra ngoài xưởng để tiến hành duyệt mẫu tượng đức phật thích ca mâu ni. Mẫu pho tượng phật thích ca được đắp bằng đất sét, tượng cao 2m17. Quá trình đắp mẫu được thực hiện bởi các nghệ nhân điêu khắc của xưởng.

Sau khi được sự thống nhất giữa chùa Tam Bửu và xưởng Đúc Đồng Bảo Long. Pho đắp mẫu tượng thích ca cao 2m17 đã được tiến hành. Quá trình đắp mẫu diễn ra trong 20 ngày. Sau khi hoàn thành cơ bản về phần diện tượng và cơ khối, các Thầy đã ra và duyệt tượng thành công.

Theo đánh giá của các Thầy, pho tượng Phật Thích Ca bằng mẫu đất sét rất đẹp, và đúng ý của Thầy. Khuôn mặt phật hiền từ, miệng mỉm cười, mắt thiền định, hai tay đặt phía trước. Tượng ngài Thích Ca ngồi trên đài sen.

Sau quá trình duyệt tượng thành công, pho tượng mẫu sẽ được tiến hành dấp khuôn và đổ đồng đúc tượng. Tất cả quá trình từ lúc làm khuôn mẫu cho đến khi đúc tượng đồng được diễn ra tại xưởng.

Một số hình ảnh

mẫu tượng phật thích ca mâu ni

buổi duyệt mẫu tượng đức phật thích ca diễn ra thành công và tốt đẹp.

Xem ngay về các sản phẩm được thực hiện bởi xưởng đúc tượng đồng Bảo Long.

Facebook