Mẫu Tượng Phật Đẹp

Mẫu Tượng Đầu Phật Thích Ca đẹp

Tượng đầu Phật Thích Ca được đắp bằng đất sét. Quá trình thực hiện bởi bàn tay nghệ nhân Dat Nguyen thực hiện. Tượng phật thích ca được đắp theo kiểu phái nam tông. Theo đánh giá của các Thầy trong Chùa, đây hiện là một trong những mẫu tượng ...

Mẫu Tượng Phật Thích Ca 2m1 đẹp nhất

Tượng Phật Thích Ca 2m1 siêu đẹp đang được thực hiện đắp mẫu. Pho tượng được tạo bởi nghệ nhân tạo mẫu Dat Nguyen. Tượng được đắp bằng mẫu đất sét trước khi chuyển thể đúc thành tượng đồng. Thông số chi tiết mẫu tượng Phật Thích Ca 2m1: + Chất ...

Mẫu Tượng Hộ Pháp đẹp cao 4m cho Chùa

Tượng Hộ Pháp đẹp được đắp tạo mẫu bằng đất sét. Pho tượng được đắp theo yêu cầu của Chùa. Tượng dự tính cao khoảng 4m. Pho tượng Hộ Pháp được tạo mẫu đất, sau đó được đúc chuyển thể sang tượng đồng. Tượng đồng được đặt thờ trong các Chùa. Tượng ...

Mẫu Tượng Phật Thích Ca 4m chùa Tây Ninh

Mẫu tượng Phật Thích Ca 4m đang trong quá trình đắp mẫu rất đẹp. Tượng được đắp mẫu bằng đất sét. Sau đó được chuyển thể thành mẫu composite, và cuối cùng là đúc chuyển thể thành tượng đồng. Pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni này dự định sẽ được đặt ...

Mẫu Tượng Phật Thích Ca 3m cho Chùa Từ Tâm

Mẫu tượng Phật Thích Ca 3m được đắp bằng đất sét. Pho tượng được thực hiện bởi nghệ nhân Đạt Nguyễn thực hiện. Mẫu tượng Phật Thích Ca sau khi đắp hoàn thiện sẽ được chuyển thể đúc thành tượng đồng. Pho tượng sau này sẽ được an vị tại chùa Từ ...