Mẫu tượng Tam Thánh Tây Phương đẹp

Tượng Tam Thánh Tây Phương đẹp gồm những ai?

Bộ tượng Tam Thánh Tây Phương bao gồm 3 tượng: Đứng bên trái là tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Đứng ở giữa là tượng Phật Adida. Đứng bên phải là tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát.

Trong đó, Tượng Phật a di đà đứng trên đài hoa sen,mắt Ngài nhìn xuống, tay trái bắt ấn cam lồ và đưa lên ngang người, tay mặt duỗi xuống như sẵn sàng chờ đợi cứu vớt những chúng sanh đang đắm chìm trong bể khổ.

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm luôn gắn liền với hình tượng tay trái cầm bình cam lồ, tay phải cầm nhành dương liễu.

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí, tay cầm nhành hoa sen; Người biểu trưng cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ.

Cơ sở đúc tượng đồng Bảo Long tạo ra mẫu bộ tượng tam thánh tây phương đẹp để phục vụ cho việc đúc thành các pho tượng đồng với các kích cỡ khác nhau.

Mẫu tượng tam thánh tây phương

tượng tam thánh tây phương đẹp

Mẫu tượng tam thánh tây phương được tạo bằng nhựa,sau đó làm mẫu để đúc thành tượng đồng.tượng tam thánh tây phương

Dựa theo mẫu trên, bộ tượng tam thánh có thể được làm theo nhiều cỡ lớn nhỏ khác nhau.

Trên đây là mẫu tượng tam thánh tây phương đứng đẹp. Ngoài ra, cơ sở đúc đồng bảo long chuyên tạo mẫu các pho tượng Phật cho Chùa với các kiểu dáng và kích thước khác nhau.

=>> Xem thêm Mẫu tượng phật đẹp.

=>> Các pho tượng đồng đúc hoàn thiện.

=>> Quay lại trang chủ Đúc đồng bảo long.

Facebook